Címkearchívumok: Vízügyi Hatóság

Kútfúrás engedélyezés a Vízügyi Hatóságnál

kútfúrás engedélyezésA kútfúrás engedélyezés folyamatának fázisai

1.    Helyismerettel, szakértelemmel és megfelelő jogosultságokkal rendelkező kúttervezőt kell keresni!
Ha ezt megtalálta nyugodtan hátradőlhet, sok feladata nem lesz a későbbiekben!
Amennyiben nyugodt, gondtalan ügyintézésre vágyik, kérem hívja a 06 30 365 3878-as telefonszámot!

2.     Készítünk egy vízbeszerzési szakvéleményt, mely rögzíti, hogy az adott helyen mekkora valószínűséggel és milyen mélységtartományban fog rendelkezésre állni a kívánt mennyiségű és minőségű víz. Ha ez megfelelő a megrendelő számára, akkor kezdhető meg az engedélyezési folyamat.

3.    A 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet alapján a Vízügyi Hatóságnál elindítjuk a vízjogi létesítési engedélyezést.
Az engedély kiadására a 2004. évi CXL. Törvényben (Ket.) meghatározott 21 napos határideje van hiánypótlások nélkül! Felügyelőségenként változó az engedély kiadásának az ideje, de általában 21 napon belül csak nagyon ritka esetben kapja meg az engedélyes az engedélyét. Ezért a hatósági tevékenységért a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

4.    A vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedése után lehet megkezdeni a kútfúrást az engedélyben rögzített előírások figyelembevételével!

5.    A sikeres kútfúrást követően a kivitelező köteles a kútról Műszaki adatlapot vagy Vízföldtani Naplót készíteni, a szükséges vizsgálatok elvégzésével együtt.

6.    A kútfúrás és mellékmunkáinak befejeztével a kivitelező és az építtető köteles műszaki átadás-átvételt tartani a vízjogi létesítési engedélyben szereplő hatóságok ill. szakhatóságok meghívásával.

7.    A műszaki átadás-átvételt követő 60 napon belül meg kell kérni a kútra a vízjogi üzemeltetési engedélyt. A tervező a megvalósult állapotnak megfelelően összeállítja a tervdokumentációt és benyújtja a Vízügyi Hatóságra. Az eljárás ideje és módja ugyanaz, mint a vízjogi létesítési engedélyezés során, csak az igazgatási szolgáltatási díj lesz az 80 %-a az előzőnek!

8.     A kút üzemeltetésével kapcsolatosan be kell tartani a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtakat. (VKJ bevallás, mérések, adatszolgáltatások …!)