Kútlegalizálás kategóriaarchívum

Kutak engedélyezése

Kutak engedélyezésének menetee

Kút fennmaradási engedélyezés! Kútlegalizálás! – 6 egyszerű lépésben

  1. Hívja a 06-30/365-3878-as telefonszámot hivatkozzon a honlapunkra a kedvezményes árért.
  2. Adja meg a kút helyét (település, utca házszám) és a telefonszámát.
  3. 1 napon belül visszahívom és amennyiben a jegyzőnél való engedélyezhetőség fennáll, 1 héten belül, egyeztetett időpontban helyszíni bejárással egybekötve a kút felmérését és a szükséges nyomtatvány kitöltését a helyszínen elvégzem.
  4. Ezt követően 2-3 napon belül elkészítem a komplett beadványt, melyet személyesen vagy postai úton eljuttatok Önhöz.
  5. Önnek csak annyi a dolga, hogy az illetékes jegyzőhöz beadja.
  6. A jegyző egy engedélyt állít ki, melyet megküld Önnek.

Tudta Ön, hogy …? Ma Magyarországon minden kút létesítése engedélyköteles.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján kutat a jegyző vagy az illetékes Vízügyi Hatóság engedélyével lehet fúrni/fúratni.

Magánszemélyek házi vízigényének (öntözés, locsolás) kielégítésére szolgáló kút fúrásához a jegyző ad engedélyt.
Jegyzői engedély megszerzésének folyamata locsolókút fúrásához

A nagyobb volumenű vízkivételek vagy monitoring tevékenységek céljából végzett kútfúrások engedélyező hatósága a Vízügyi Hatóság.
Vízügyi Hatóság engedélyező folyamata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kútfúrás engedélyezés a Vízügyi Hatóságnál

kútfúrás engedélyezésA kútfúrás engedélyezés folyamatának fázisai

1.    Helyismerettel, szakértelemmel és megfelelő jogosultságokkal rendelkező kúttervezőt kell keresni!
Ha ezt megtalálta nyugodtan hátradőlhet, sok feladata nem lesz a későbbiekben!
Amennyiben nyugodt, gondtalan ügyintézésre vágyik, kérem hívja a 06 30 365 3878-as telefonszámot!

2.     Készítünk egy vízbeszerzési szakvéleményt, mely rögzíti, hogy az adott helyen mekkora valószínűséggel és milyen mélységtartományban fog rendelkezésre állni a kívánt mennyiségű és minőségű víz. Ha ez megfelelő a megrendelő számára, akkor kezdhető meg az engedélyezési folyamat.

3.    A 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet alapján a Vízügyi Hatóságnál elindítjuk a vízjogi létesítési engedélyezést.
Az engedély kiadására a 2004. évi CXL. Törvényben (Ket.) meghatározott 21 napos határideje van hiánypótlások nélkül! Felügyelőségenként változó az engedély kiadásának az ideje, de általában 21 napon belül csak nagyon ritka esetben kapja meg az engedélyes az engedélyét. Ezért a hatósági tevékenységért a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

4.    A vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedése után lehet megkezdeni a kútfúrást az engedélyben rögzített előírások figyelembevételével!

5.    A sikeres kútfúrást követően a kivitelező köteles a kútról Műszaki adatlapot vagy Vízföldtani Naplót készíteni, a szükséges vizsgálatok elvégzésével együtt.

6.    A kútfúrás és mellékmunkáinak befejeztével a kivitelező és az építtető köteles műszaki átadás-átvételt tartani a vízjogi létesítési engedélyben szereplő hatóságok ill. szakhatóságok meghívásával.

7.    A műszaki átadás-átvételt követő 60 napon belül meg kell kérni a kútra a vízjogi üzemeltetési engedélyt. A tervező a megvalósult állapotnak megfelelően összeállítja a tervdokumentációt és benyújtja a Vízügyi Hatóságra. Az eljárás ideje és módja ugyanaz, mint a vízjogi létesítési engedélyezés során, csak az igazgatási szolgáltatási díj lesz az 80 %-a az előzőnek!

8.     A kút üzemeltetésével kapcsolatosan be kell tartani a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtakat. (VKJ bevallás, mérések, adatszolgáltatások …!)

Jegyzői engedély megszerzése locsolókút fúrásához

locsolókút engedélyA locsolókút engedélyezése 2 lépcsőben történik.

1. A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 3. melléklet kitöltésével és a hozzá tartozó kútszerkezeti rajz, tulajdoni lap, kataszteri helyszínrajz csatolásával kérelmezni kell a jegyzőnél a kútfúrás engedélyezését.

A jegyző saját hatáskörben vagy szakhatóságok bevonásával kiadja a vízjogi létesítési engedélyt.
Az engedély kiadására 21 napja van a jegyzőnek, de ez az adott település nagyságával általában arányos. Kis településen néhány nap, nagyvárosban 60 nap.

Az engedély birtokában lehet megkezdeni a kútfúrást!

2. A kútfúrást követően az építőiparban megszokott használatbavételi engedélyt kell kérni a jegyzőtől. Ugyanazt az adatlapot kell kitölteni, csak itt már a megvalósult adatokkal.