czupka összes bejegyzése

Kutak engedélyezése

Kutak engedélyezésének menetee

Kút fennmaradási engedélyezés! Kútlegalizálás! – 6 egyszerű lépésben

 1. Hívja a 06-30/365-3878-as telefonszámot hivatkozzon a honlapunkra a kedvezményes árért.
 2. Adja meg a kút helyét (település, utca házszám) és a telefonszámát.
 3. 1 napon belül visszahívom és amennyiben a jegyzőnél való engedélyezhetőség fennáll, 1 héten belül, egyeztetett időpontban helyszíni bejárással egybekötve a kút felmérését és a szükséges nyomtatvány kitöltését a helyszínen elvégzem.
 4. Ezt követően 2-3 napon belül elkészítem a komplett beadványt, melyet személyesen vagy postai úton eljuttatok Önhöz.
 5. Önnek csak annyi a dolga, hogy az illetékes jegyzőhöz beadja.
 6. A jegyző egy engedélyt állít ki, melyet megküld Önnek.

Tudta Ön, hogy …? Ma Magyarországon minden kút létesítése engedélyköteles.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján kutat a jegyző vagy az illetékes Vízügyi Hatóság engedélyével lehet fúrni/fúratni.

Magánszemélyek házi vízigényének (öntözés, locsolás) kielégítésére szolgáló kút fúrásához a jegyző ad engedélyt.
Jegyzői engedély megszerzésének folyamata locsolókút fúrásához

A nagyobb volumenű vízkivételek vagy monitoring tevékenységek céljából végzett kútfúrások engedélyező hatósága a Vízügyi Hatóság.
Vízügyi Hatóság engedélyező folyamata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kútfúrás

A kutak fúrását géppel végezzük száraz, spirálfúrásos technológiával maximum 20 m mélységig.

A kútfúró berendezésünk egy MAN 8.180 alvázon lévő Mobile Drill B-32 típ. (USA) fúrógép, amely teljesen hidraulikus, forgatóasztalos modell.kutfuras vas és zala megyében

A kútfúráshoz használt szerszámaink:

 • Ø 200 – 250 mm spirálok
 • Ø 110 – 160 mm iszapolók
 • ZIF 50 fúrócsövek
 • Kanál/dob fúrók
 • Kezelőszerszámok

Szállítási méret: 2,7 m szélesség * 6,5 m hosszúság * 3,5 m magasság

Figyelem! Kérjük, a kútfúrás megrendelésénél vegye figyelembe, hogy a kútfúrás helyigénye a munkagép adottságait és a szükséges munkaterület nagysága alapján
minimum 3,5 m szélesség * 7,0 m hosszúság * 6,0 m magasság
!

Kútfúrást elsősorban Vas és Zala megyében vállalunk.

Megfigyelő kutak, kármentesítő kutak

Öntöző kutak, Ipari víz kutak

Kútfúrás engedélyezés a Vízügyi Hatóságnál

kútfúrás engedélyezésA kútfúrás engedélyezés folyamatának fázisai

1.    Helyismerettel, szakértelemmel és megfelelő jogosultságokkal rendelkező kúttervezőt kell keresni!
Ha ezt megtalálta nyugodtan hátradőlhet, sok feladata nem lesz a későbbiekben!
Amennyiben nyugodt, gondtalan ügyintézésre vágyik, kérem hívja a 06 30 365 3878-as telefonszámot!

2.     Készítünk egy vízbeszerzési szakvéleményt, mely rögzíti, hogy az adott helyen mekkora valószínűséggel és milyen mélységtartományban fog rendelkezésre állni a kívánt mennyiségű és minőségű víz. Ha ez megfelelő a megrendelő számára, akkor kezdhető meg az engedélyezési folyamat.

3.    A 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet alapján a Vízügyi Hatóságnál elindítjuk a vízjogi létesítési engedélyezést.
Az engedély kiadására a 2004. évi CXL. Törvényben (Ket.) meghatározott 21 napos határideje van hiánypótlások nélkül! Felügyelőségenként változó az engedély kiadásának az ideje, de általában 21 napon belül csak nagyon ritka esetben kapja meg az engedélyes az engedélyét. Ezért a hatósági tevékenységért a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

4.    A vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedése után lehet megkezdeni a kútfúrást az engedélyben rögzített előírások figyelembevételével!

5.    A sikeres kútfúrást követően a kivitelező köteles a kútról Műszaki adatlapot vagy Vízföldtani Naplót készíteni, a szükséges vizsgálatok elvégzésével együtt.

6.    A kútfúrás és mellékmunkáinak befejeztével a kivitelező és az építtető köteles műszaki átadás-átvételt tartani a vízjogi létesítési engedélyben szereplő hatóságok ill. szakhatóságok meghívásával.

7.    A műszaki átadás-átvételt követő 60 napon belül meg kell kérni a kútra a vízjogi üzemeltetési engedélyt. A tervező a megvalósult állapotnak megfelelően összeállítja a tervdokumentációt és benyújtja a Vízügyi Hatóságra. Az eljárás ideje és módja ugyanaz, mint a vízjogi létesítési engedélyezés során, csak az igazgatási szolgáltatási díj lesz az 80 %-a az előzőnek!

8.     A kút üzemeltetésével kapcsolatosan be kell tartani a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtakat. (VKJ bevallás, mérések, adatszolgáltatások …!)

Öntöző kutak, Ipari víz kutak

Öntöző kutak, ipari víz kutak kialakításának munkafázisai:

 • Árajánlat
 • Kúthelykitűzés, terepszemle, megállapodás
 • Felvonulás
 • Fúrás Ø 250 mm spirállal, teljes szelvényben az agyag feküig
 • Spirálok kihúzása
 • Szűrő/termelő Ø 160 v. 200 mm cső beépítése
 • A csőben lévő iszap/kavics eltávolítása
 • Kavicsolás
 • Tisztító szivattyúzás/kompresszorozás
 • A kút maximális vízhozamának megállapítása
 • Tanácsadás szivattyú beszerzéshez
 • Műszaki adatlap, szivattyúzási jkv. kiállítása
 • A kút átadás-átvétele, számlázás

Az öntöző kutak, ipari víz kutak lehetséges utómunkálatai (külön megbízás alapján):

 • Szivattyú és hozzá tartozó kiegészítők beszerzése
 • Kútakna, kútház kialakítása
 • Szivattyú beüzemelése
 • Vízmintavétel

Megfigyelő kutak, kármentesítő kutak

Jegyzői engedély megszerzése locsolókút fúrásához

locsolókút engedélyA locsolókút engedélyezése 2 lépcsőben történik.

1. A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 3. melléklet kitöltésével és a hozzá tartozó kútszerkezeti rajz, tulajdoni lap, kataszteri helyszínrajz csatolásával kérelmezni kell a jegyzőnél a kútfúrás engedélyezését.

A jegyző saját hatáskörben vagy szakhatóságok bevonásával kiadja a vízjogi létesítési engedélyt.
Az engedély kiadására 21 napja van a jegyzőnek, de ez az adott település nagyságával általában arányos. Kis településen néhány nap, nagyvárosban 60 nap.

Az engedély birtokában lehet megkezdeni a kútfúrást!

2. A kútfúrást követően az építőiparban megszokott használatbavételi engedélyt kell kérni a jegyzőtől. Ugyanazt az adatlapot kell kitölteni, csak itt már a megvalósult adatokkal.

Megfigyelő kutak, kármentesítő kutak

Megfigyelő kutak, kármentesítő kutak kialakításának munkafázisai:

 • Árajánlat
 • Kúthelykitűzés, terepszemle, közműegyeztetés
 • Felvonulás
 • Fúrás Ø 200 mm spirállal az előirányzott mélységig
 • Spirálok kihúzása
 • Béléscső beépítése
 • A csőben lévő iszap/kavics eltávolítása
 • Szűrő/termelő Ø 110 v. 125 mm KG-PVC cső beépítése
 • Kavicsolás
 • Tisztító szivattyúzás/kompresszorozás
 • Szabványos kútfej kiképzés
 • Műszaki adatlap kiállítása
 • A kút átadás-átvétele, számlázás

A megfigyelő valamint a kármentesítő kutak fúrásának lehetséges utómunkálatai (külön megbízás alapján):

 • Vízmintavétel
 • Geodéziai bemérés
 • Hidrodinamikai vizsgálatok
 • Rendszeres vízszint-, vízminőség ellenőrzés

Öntöző kutak, ipari víz kutak